TernTec AB är auktoriserad distributör för BFM® Global i Sverige

Inga resultat hittades.

play icon

CIP - Rengöring

BFM passar perfekt vid CIP-rengöring (Clean in Place).

Den läckagefria "snäpp-i"-kopplingen, ogenomträngligt material i kompensatorn och enkelheten i att ta ur och sätta tillbaks BFM-kompensatorn gör rengöring och underhåll under CIP mycket smidigt.

Seeflex 040E är mycket beständigt mot nötning och kemikalier. Kompensatorn kan användas under CIP-processen och sen tas enkelt ur för rengöring av eventuella kvarvarande tvätt-rester.

Många företag föredrar att ha en separat kompensator speciellt för CIP-processen. BFM levererar en produkt som är tydligt märkt ”Wash Sleeve” och det är enkelt att byta till denna inför tvättcykeln.

 

 

 

Bra rengöringsmetoder är viktiga!

I de flesta fall är det bara en enkel rengöring för att underhålla BFM-kompensatorn. Om CIP-kemikalierna (vanligen kaustiskt frätande eller syra) inte spolas av ordentligt kommer de att lämna gula fläckar på Seeflex-materialet. Detta är inte förorening utan helt enkelt missfärgning av media genom brist på sköljning. Kemisk lösning som finns kvar på kompensatorn efter rengöring kommer att avdunsta och lämna ett frätande lager av kemikalie på ytan.

Det rekommenderas därför att du torkar både insidan av spigotten och kompensatorn efter CIP för att ta bort eventuella kvarvarande rester.

Nedan visas de maximala koncentrationsnivåerna som ska användas under en CIP för syra och kaustik. En högre nivå ger inte en ökad fördel när det gäller rengöring av systemet. Överdrivna nivåer kommer också att påverka andra delar i systemet negativt, såsom tätningar och packningar.

 

SYRA: Högst 0,8%
KAUSTISK: Högst 1,5%

Klicka här för en guide att manuellt rengölra BFM kompensatorer.


Copyright © 2024 BFM® Global and TernTec AB

BFM® Fitting is a trademark of BFM Global Ltd.