TernTec AB är auktoriserad distributör för BFM® Global i Sverige

Inga resultat hittades.

Certifiering och efterlevnad

BFM® har testats oberoende och överensstämmer med ledande internationellt erkända hälso- och säkerhetsregleringar.

Tabellen nedan sammanfattar de viktigaste certifieringarna för vårt Seeflex-sortiment.

Många av våra andra produkter uppfyller också dessa viktiga globala standarder - se dokumenten intill för ett urval av dessa certifieringar.

Kontakta oss om du har några frågor angående säkerheten för våra produkter.

Kontakta oss

 

Kategori   Certifikate/ dokument
(klicka för nedladdning):
utfärdat av: För:

Gällande Land/
Region:

Seeflex 020E Seeflex 040E Seeflex 040AS
Explosion BFM® ATEX Declaration of Compliance BFM® Global Ltd

Användning av BFM®-montering i potentiellt explosiva miljöer

EU
Explosion ATEX (IBExU Report) Seeflex 020E & Longer Lengths IBExU Institute, Germany

Användning av Seeflex 020E och andra med längre längd i potentiellt explosiva områden.

EU
Explosion ATEX (IBExU Report) Seeflex 040AS IBExU Institutet, DE

Elektrostatiska egenskaper och användning i potentiellt explosiva områden.

EU    
Explosion ATEX (IBExU Report) Seeflex 040E IBExU Institutet, DE

Användningen av Seeflex 040E i potentiellt explosiva områden.

EU    
Explosion & livsmedels-hygien   Third Party Declaration Harold Wainess & Associates Inc.

Oberoende granskning av överensstämmelsestestning för EU, 3A och Atex regler.

ALLA    
Explosion & Livsmedels-hygien   Seeflex Regulations (Summary) BFM Global Ltd

Beskrivning av viktiga relevanta regler för Seeflex-material (EC, FDA, USDA, 3A)

ALLA  
Livsmedels-hygien 3A Certificaton 20-27 (Multiple Use Plastic Materials) 3-A Sanitary Standards Inc, USA

Plast som används i Seeflex-kompensatorer för hygienisk användning vid livsmedelstillverkning.

USA
Livsmedels-hygien 3A Certificaton 63-04 (Sanitary Fittings) 3-A Sanitary Standards Inc, USA

BFM-kompensator & spigot för sanitär användning vid livsmedelstillverkning.

USA
Livsmedels-hygien USDA Equipment Acceptance Certificate USDA

Bekräftelse på godkännande av Seeflex för användning i mejeriprocesseringsapplikationer.

USA
Livsmedels-hygien   Letter of No Objection Health Canada

Godkännande för användning av Seeflex 040E för användning i livsmedelskontakt-applikationer.

CANADA    
Livsmedels-hygien Declaration of Compliance with EU Regulations 1935/2004 and 10/2011 BFM® Global

Bekräftar överensstämmelse med EU-föreskrifter om plastmaterial och föremål som kommer i kontakt med livsmedel.

EU
Livsmedels-hygien Information on Food Grade Silicon BFM® Global Ltd

IInformation om BFM's silikontätning i förhållande till FDA & BGA-rekommendationer.

ALLA
Livsmedels-hygien Safety Declaration Seeflex Material BFM® Global Ltd

Förklaring angående säkerhet för Seeflex-material (t.ex. inga oleamider, ftalater används vid tillverkning, BSE / TSE etc.)

ALLA
Livsmedels-hygien Confirmation of Halal Certification Approval Halal Conformity Services (HCS)

Halalgodkännande för BFM's kompensatorer under icke-livsmedelsprodukter: syntetisk kategori K (industriell utrustning)

ALLA
Livsmedels-hygien   Kosher Compliance Certificate (Certificate of Kashrut) Kosher Kiwi Licensing Authority NZ

Godkänd som 100% syntetisk och kosher året runt inklusive för påsk

ALLA
Material   Certificate of Compliance: Spigots Ra BFM® Global Ltd

Deklaration om Ra (genomsnittlig ojämnhet) för BFM® rostfria spigotter

ALLA N/A N/A N/A

Ansvarsfriskrivning: BFM Global ger ingen garanti av något slag, uttryckt eller underförstått, förutom att sålda varor ska vara av säljbar kvalitet, utan tillverkningsfel, och köparen tar all risk och ansvar som följer av användningen av varorna, oavsett om de används separat eller i kombination med andra produkter

 

 

 


Copyright © 2024 BFM® Global and TernTec AB

BFM® Fitting is a trademark of BFM Global Ltd.