TernTec AB är auktoriserad distributör för BFM® Global i Sverige

Inga resultat hittades.

BFM® är säkert

Reducerar explosionsrisken

Damm som läcker från flexibla anslutningar under drift ger potential för sekundära explosioner under vissa förhållanden och är en mycket allvarlig hälso- och säkerhetsrisk.

BFM® -kompensatorer är säkrare eftersom de inte läcker damm in i fabriksmiljön och våra populära Seeflex 040E -förbindningar har genomgått omfattande tester och har visat sig klara explosioner i rörsystemet på över 0,6 bar.

Ta reda på mer

Extra säkerhet: Tool Release

Där du vill minska risken för att personal placerar händerna nära farliga rörliga delar, ger våra TR (Tool Release) -kompensatorer (visas nedan) den perfekta lösningen.

För att skydda medarbetarnas händer är snäpp-i-bandet på TR mycket fastare och är praktiskt taget omöjlig att snäppa-ut manuellt - ett speciellt verktyg används för att lossa kompensatorn genom att sätta in den genom ett hål i spigotten.

Ta reda på mer

Skydd vid borttagning av BFM-kompensator

Varhelst du har en flexibel rör-anslutning i ett produktionssystem under drift, om den flexibla förnbindelsen tas bort när som helst, finns det alltid en potentiell risk att händer kan placeras nära farliga rörliga delar, såsom roterande ventiler och knivar.

Ta reda på hur du kan få sinnesro genom att övervaka när en BFM® -kompensator tas bort vid positioner med ”risk” genom BFM®’s pneumatiska övervakningssystem.

Ta reda på mer

Hälsa och säkerhet prioriteras högt inom tillverkningsindustrin. BFMs kompensatorer gör att ni kan känna er trygga då det förbättrar säkerheten för personalen.

Läs mer om HUR... 

Enkel och säker att installera.

Att installera och byta ut flexibla kompensatorer på eller vid maskiner kan utgöra ett antal risker:

Slangklämmor kan vara svåra att lossa och byta ut, särskilt på platser som är svåra att komma åt.  Att använda vassa verktyg som skruvmejslar kan potentiellt utgöra en fara för personal.
Det kan vara extremt farligt att byta ut kompensatorer som är nära rörliga delar som roterande ventiler eller knivar.
 BFM har ett enkelt snäpp-i-system utan verktyg i standardutförande. Den flexibla kompensatorn kröks för att bilda en 'C' -form och placeras inuti den formade spigotten och släpps - spänningen i snäpp-ringen pressas ut till en perfekt passform.

 Vid ev. tryck inuti systemet under drift pressas BFM-kompensatorn utåt och förbättrar tätningen - till skillnad från de flesta system som tenderar att ökat läckage vid tryck.

BFM® Minskar risken för en sekundär explosion.

Dammläckage från flexibla förbindelser under drift är inte bara farligt att andas in, under vissa förhållanden kan dessutom risken för sekundära explosioner vara stor och en allvarlig hälso- och säkerhetsrisk.

Terntec erbjuder med BFM ett slutet system vilket innebär att inget damm läcker ut i fabriksmiljön - det är hälsosammare och säkrare för hela anläggningen.  Våra populära Seeflex 040E har genomgått omfattande tester och klarar explosioner som överstiger än 600 mbar.

 För att ytterligare minska risken för ytterligare bränder och explosioner har våra Kevlar-skydd testats för att motstå tryck som överstiger 1 bar.

Titta gärna på våra videor om explosionstest nedan för att se hur bra våra kompensatorer fungerar jämfört med slangklämmor.

Ytterligare säkerhetsalternativ:

Standard ”Tool-Release” TR-alternativ
Standard ”Tool-Release” TR-alternativ

 

Det finns risk för att personal skadas om de placerar händerna för nära rörliga maskindelar. Minska risken för för allvarliga skador genom att använda BFM TR (Tool Release)-kompensatorer (se nedan).

 För att skydda händerna är snäppringen på TR mycket styvare och det är praktiskt taget omöjligt att lossa manuellt - ett ändamålsenligt avrundat TR-verktyg används för att lossa kompensatorn genom att sätta in den genom ett litet hål i spigoten.

 VARNING: Även om den styvare TR har en avskräckande effekt för manuell borttagning, kan det ändå vara möjligt om en person är tillräckligt beslutsam.

Ladda ned vår TR-guide här

Smiley-face ”Tool Release” TR-alternativ
Smiley-face ”Tool Release” TR-alternativ

För att förhindra använda olämpliga verktyg som skruvmejsel etc. för att ta bort en standard TR-kompensator, betyder vår nya "Smiley Face" -verktyg att formen på hålet i spigoten endast gör det möjligt att använda vår identiskt formade verktygs-alternativ.

 Det unikt formade "Smiley Face" -hålet stansas genom spigoten med vår speciella "Smiley Face" -stans-maskin.

 Både verktyget och stansen är tillgängliga att köpa och kan "eftermonteras" till befintliga BFM-installationer (förutsatt att du har tillräcklig åtkomst för att stansen ska kunna användas på spigoten).

Ladda ned info-blad om Smiley face här:

Pneumatiskt Övervakningssystem
Pneumatiskt Övervakningssystem

BFMs pneumatiska övervakningssystem är ett automatiskt varningssystem för alla processer där det finns risk för fara för operatörens händer (t.ex. närliggande roterande delar), eller som en positionssensor för att alltid säkerställa att alla kompensatorer i en stor anläggning är isatta korrekt.

 Systemet fungerar genom tryckluft som appliceras in mellan silikon-tätningen på BFM-seeflex och spigoten. En trycksensor upptäcker omedelbart om trycket förändras när silikon-tätningen trycks in vid avlägsnande och övervakningsystemet avger då ett larm och/eller stänger av rörliga delar.

en display visar synligt när silikon-tätningen inte är isatt korrekt.

Läs mer om BFMs pneumatiska övervakningssystem

AkzoNobel väljer BFM® för att minska explosionsrisken.

Hälsa och säkerhet är ytterst viktigt för den globala kemikalietillverkaren AkzoNobel vid Elotex-fabriken i Geleen, Nederländerna, men de tillsatser för byggnadsmaterials som produceras vid anläggningningen innefattar finkornigt slip-pulver som har visat sig flyktiga.

 Det resulterande i dammläckage som ökar explosionsrisken. Efter att ha installerat ett BFM®-system på sin sikt var AkzoNobel så imponerad av dess prestanda att de gradvis byter ut alla sina flexibla kompensatorer till BFM.

Läs hela fallstudien här...

Copyright © 2024 BFM® Global and TernTec AB

BFM® Fitting is a trademark of BFM Global Ltd.