TernTec AB är auktoriserad distributör för BFM® Global i Sverige

Inga resultat hittades.

play icon

Vakuum

BFM® -kompensatorn fungerar och tätar perfekt i nästan alla applikationer med undertryck. 

BFMs Kompensatorer används ofta i applikationer med vakuum, ofta i torkar eller vid bearbetning av torra produkter i pulverform då utrustningen ha ett litet undertryck för att undvika att damm läcker ut.

Vid användning av BFM i vakuum-applikationer är det viktigt att man tar hänsyn till rörelse, miljö, temperatur och om vakuum/tryck skiftar.

Kompensatorns längd

En tumregel för vakuum är att BFM®-kompensatorns maximala längd inte ska vara längre än dess diameter utan stöd-ringar. Till exempel bör en BFM®-kompensator med en diameter på 100 mm inte vara längre än 100 mm. Detta beror på att vakuumet drar väggarna inåt, vilket kan sluta öppingen helt.

BFM® kompensatorer med stödringar

Tillval av rostfria ringar finns för att undvika längdeffekter. Till exempel kommer en 400 mm lång kontakt att klara lika mycket vakuum som en 100 mm lång BFM om den har tre stödringar (100 mm isär).

Ringarna hjälper också till att hålla sidorna öppna och borta från produktflödet (se intilliggande foto).

Stödringar av plast kan också användas för applikationer med metalldetektorer

 

 

BFM® TR (Tool Release) kompensator

BFM® tillverkar ett antal anslutningar där kompensatorn har ett starkare metallband som snäpper in i spigoten och kräver ett verktyg för att ta ur kompensatorn. passformen på TR-kompensatorerna är mycket svårare att frigöra och detta ger ytterligare säkerhet. Även om kompensatorn inte kommer att sugas loss vid vakuum när du använder en TR-version, kommer själva kompensatorn att vara mycket belastad och sidorna sugs inåt. Om du har en anslutning som är 200 mm lång eller längre, bör SS-ringar övervägas.

 

BFM® Flexi Kompensatorer

BFM® flexi har en spiraltråd av rostfritt stål insvept i polyuretan och används ofta i två applikationer:
1. Lätta vakuumapplikationer.
2. Där det är viktigt att kompensatorn hålls öppen medan den rör sig uppåt eller nedåt samtidigt som er produkt passerar genom.

BFM® flexi finns i diametrar mellan 100 - 300 mm i 50 mm intervall.

 

 

Kompensatorer med stor diameter

För diametrar över 650 mm som blir utsatta för vakuum, rekommenderas det starkt att du kontaktar oss på Terntec. BFM hanterar vakuum ned till -1000 mm vattenpelare på korta längder, men fler faktorer påverkar som själva applikationen och miljön.

Lägsta rekommenderade undertryck

Följande tabell visar lägsta rekommenderade undertryck för BFM Seeflex 040E-kompensatorer efter längd för standardversioner och TR, både med och utan stödringar av rostfritt stål. Kompensatorer med ringar inställda på det rekommenderade avståndet på 100 mm upphäver längdpåverkan. TR-kompensatorer kan också fungera vid ett större undertryck än vanliga kompensatorer.

 

Starkare vakuum

BFM®-kompensatorn har testats till absolut vakuum på ett antal kompensatorer. Alla testade kompensatorer klarade långt över de gränsvärden vi har angett, men vi rekommenderar inte att använda någon av våra Seeflex utanför de gränsvärden vi rekommenderar, eftersom det en belastning för hela systemet och kompensatorn  ligger utanför sina toppnivåer.

 

OBS: BFM® kompensatorerna testades i en statisk testrigg under omgivande temperaturer. De rostfria ringarna på de testade kompensatorerna var på 100 mm mellanrum. Även om de föreslagna gränserna ligger väl inom våra testade resultat, måste man ta hänsyn till de förhållanden under vilka BFM kompensatorn ska installeras. Kontakta Terntec om du är osäker. Testa alltid på plats först.


Övriga ämnen

Copyright © 2024 BFM® Global and TernTec AB

BFM® Fitting is a trademark of BFM Global Ltd.