TernTec AB är auktoriserad distributör för BFM® Global i Sverige

Inga resultat hittades.

Mejeriindustrin

Mejerianläggningar måste uppfylla de högsta hygienkraven och behöver kontinuerligt rengöras, t.ex. CIP (Clean in Place). De är också i miljöer som måste vara dammfria, för att undvika risk för dammexplosioner.

BFM® -kompensatorn är en perfekt lösning. Förutom att den är mer nötningsbeständig än traditionella flexibla rör-anslutningar, kan BFM® -kompensatorn snabbt & enkelt bytas ut (kortare stilleståndstid), lätt rengöras och 100% dammtät (vilket eliminerar läckage).

Några av fördelarna med BFM's system:

Improved hygiene

Förbättrad hygien: Tar bort möjlighet för ansamling av produkt i fickor längs röret, vilket eliminerar kontaminering av er produkt och minskar renhållningskostnader

Health & Safety

Hälsa & säkerhet: Inget behov av verktyg för att ta bort eller installera BFM's flexibla kompensatorer i svårtillgängliga positioner, vilket skapar säkrare arbetsmiljö.

Explosion resistant

Explosionsbeständig: Avlägsnande av damm och de antistatiska egenskaperna hos BFM's-produkter minskar risken för en sekundär explosion

reduced downtime

Minskad stilleståndstid: Snabb och effektiv rengöring mellan produktkörningar och underhåll innebär ökad tillgänglighet.

easy installation

Enkel installation: BFM's enkla snäpp-ring-system gör det enkelt att byta, och de flexibla kompensatorerna snäpps i för perfekt passform.

 

Hygienfaktorn förbättratdes dramatiskt efter att BFM® installerats

En av Nya Zeelands större mejerianläggning hade en stor utmaning med hygien i deras blandfyllningsrum.

En vibrerande tömningskon anslöts till hoppern via en traditionell socka och slangklämmor. Det var överdrivet mycket dammläckage och produktuppbyggnad i anslutningarna mellanrum mot rör - en viktig hygienfråga.

Sedan BFM's system installerades är fyllnadsrumsoperatörerna extatiska över hur deras arbetsmiljö nu är dammfri och ett "nöje att arbeta i".

De spenderar inte en massa timmar på att rengöra ytorna i rummet från pulver eller tid för att regelbundet ta bort de förorenade "sockorna" och slangklämmorna från maskinen för att avlägsna produktansamling.

Läs hela fallstudien här...

 


Övriga ämnen

Copyright © 2024 BFM® Global and TernTec AB

BFM® Fitting is a trademark of BFM Global Ltd.