TernTec AB är auktoriserad distributör för BFM® Global i Sverige

Inga resultat hittades.

BFM® Produkttest

100% läckagefritt
video icon

Explosionssäkerhet – Test

Oberoende tester av BFM: s produkter bevisar hur effektiva de är för att hålla explosionstryck.

Ta reda på mer

BFM®-beslaget har testats grundligt och oberoende för att uppfylla ett antal internationellt erkända standarder och regelverk.

Särskilt tryck- och explosionstester har visat BFM's överlägsna tät- och säkerhetsfunktioner.

 

Vår vanligaste kompensator, Seeflex 040E, har testats och godkänts som kompatibel med följande:

ATEX - IBExU testade och godkände Seeflex för använding i alla riskområden för dammexplosioner
FDA - CFR 177.1680 and 177.2600
EC - 1935/2004, 2023–2006, 2002/72, 10/2011 
3A - Certifierad
Explosionstestad:  klarade tryck över 60kPa

För mer information om de tester som har utförts på BFM's kompensatorer, hänvisar vi till intilliggande dokument, sidan Certifiering och efterlevnad


Copyright © 2024 BFM® Global and TernTec AB

BFM® Fitting is a trademark of BFM Global Ltd.