TernTec AB är auktoriserad distributör för BFM® Global i Sverige

Inga resultat hittades.

Riktlinjer och begränsningar

BFM® förpassar dammläckage och svåra byten av flexibla anslutningar med slangklämmor till det förflutna.  När du börjat använda BFM så kommer du inte att vilja ha nåt annat.

Naturligtvis finns det några saker du behöver veta innan du byter ut dina befintliga flexibla förbindningar mot BFM-kompensatorer - som hur man mäter för rätt längd och vilket tryck våra olika kompensatorer klarar.

 På den här sidan hittar du en samling riktlinjer och begränsningar som svarar på de flesta av dina frågor.

 För mer specifik information om en viss anslutning finns produktspecifikationer tillgängliga på varje enskild produktsida.

 Du kan också utforska vanliga frågor - där du kan söka efter det du letar efter med hjälp av sökknappen längst upp till höger på alla våra sidor.

...eller maila oss direkt så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friskrivningsklausul: BFM Global och Terntec AB ger ingen garanti av något slag,  förutom att varor som säljs ska vara av funktionsduglig kvalitet, fria från tillverkningsfel, köparen tar all risk och ansvar som följer av hantering och användning av varorna, oavsett om de används enskilt eller i kombination med andra produkter.

 

Copyright © 2024 BFM® Global and TernTec AB

BFM® Fitting is a trademark of BFM Global Ltd.