TernTec AB är auktoriserad distributör för BFM® Global i Sverige

Inga resultat hittades.

Tryck

Glöm läckande anslutningar med slangklämmor.


Traditionella anslutningar i slangklämme-stil har inte ett gott rykte vid användning under tryck.

Eftersom de sitter på utsidan av röret skjuter eventuellt inre tryck från systemet slangen och klämman från väggarna, vilket leder till läckage och potentiell falering.

I en övertryckssituation är slangklämmor normalt alltid den svagaste länken och ger upp eller släpper långt innan den flexibla förbindningen går sönder

 

 

BFM® systemet fungerar bättre - speciellt under tryck.


BFM-systemets patenterade spigot- och snäpp-i-system innebär att ett inre tryck pressar kompensatorn's snäpp-ring hårdare mot spigotens insida, vilket skapar en ännu bättre tätning. Det finns ingenstans där produkt kan läcka ut eller ansamlas eftersom det inte finns några mellanrum på utsidan av röret som den kan fastna i.

Våra Seeflex 040E-kompensatorer har trycktestats för att fungera säkert under konstanta tryck på upp till 0,345 bar och explosionstryck på över 650 mbar

 

 

Överlägset tryckbeständiga Seeflex 060ES

Den högtryckssäkra kompensatorn Seeflex 060ES fungerar bekvämt upp till
1,3 bar kontinuerligt tryck.

Styrkan kommer från en polyesterväv som är internt bunden mellan lager av Seeflex (en eterbaserad polyuretan).

Polyesterväven begränsar Seeflex och hindrar den från att expandera, vilket ger överlägsen tryckmotstånd och kan användas i applikationer med högre tryck.

Obs! Eftersom den är så stark varnar BFM för att använda den i applikationer där en flexibel kompensator används för att fungera som en övertrycksventil.

* testad på en statisk anslutning med en diameter på 200 mm x 200 mm - justeringar bör göras för ändringar i diameter eller icke-statiska applikationer.

För mer information om arbetstryck, se bifogad driftstrycksguide eller kontakta oss!

 


Copyright © 2024 BFM® Global and TernTec AB

BFM® Fitting is a trademark of BFM Global Ltd.