TernTec AB är auktoriserad distributör för BFM® Global i Sverige

Inga resultat hittades.

Stödringar

Håller ert produktflöde igång

De flesta BFM®-Anslutningar kan förses med stödringar som hjälper till att hålla flexibeln öppen när den används under vakuum eller vid längre längder. De kan också vara till hjälp för att hålla formen när den används i högtrycksapplikationer, eller vid komprimering genom att hålla flexibeln öppen när den är ihoptryckt (komprimerad).

 

 

Dessa stödringar finns i antingen rostfritt stål eller plast, den senare används normalt i kombination med metalldetektorer. BFM-flexiblar kan göras med en eller flera ringar, beroende på diameter och längd. Ringarna är fästa på utsidan så att de inte kommer i kontakt med er produkt.

Långa Förbindelser (Flexibla)

Ju längre en Förbindelse är, desto större chans är det att väggarna på förbindelsen kollapsar inåt, särskilt om det finns vakuum eller rörelse.

Genom att installera ringar längs förbindelsens sidor, hjälper det till att hålla förbindelsens diameter öppen för optimalt produktflöde.

Normalavståndet mellan ringarna är vanligtvis 100 mm, och det maximala antalet ringar som kan fås i en Seeflex-förbindelse är max 10 st. (Teflex NP har max 8). Se sidan med produktspecifikationer för mer information om ringbegränsningar.

Produktion av kattmat (färsk) - tillsatser

Modersmjölksersättning

Örter & kryddor

Ringar som används under vakuum

Stödringar eller "antikollapsringar" appliceras ofta på förbindelser som används under vakuum. Vakuumet tenderar att suga förbindelsens sidor inåt, ringarna håller då förbindelsen öppen och bibehåller normalt produktflöde.

Detta är ännu viktigare ju längre förbindelsen är. Som en allmän regel vid vakuum bör den maximala längden på BFM®-förbindelsen inte vara längre än dess diameter utan stödringar. Till exempel en 100 mm diameter.  BFM®-förbindelsen bör inte vara mer än 100 mm lång. Vi rekommenderar att om du har en förbindelse på 200 mm eller längre som används under vakuum, bör stödringar definitivt övervägas.

Genom att lägga till ringar vid längre förbindelser kan du använda mer undertryck än du skulle kunna utan ringar. Till exempel; med en 400 mm lång flexibel kan ni hålla lika mycket vakuum som en 100 mm lång flexibel om den har tre stödringar (med 100 mm mellanrum). TR-förbindelse (TR) har en starkare snäppring och används ofta också för att hålla vid högre vakuum.

Kolla in videon nedan för mer info. om hur du använder ringar för att eliminera effekten av vakuum på BFMs förbindelser:

Ringar Och Kompression

Ringar är också användbara när komprimering av förbindelserna krävs, till exempel i en säckfyllningsapplikation (exempel intill).

Ringarna hjälper till att hålla flexibelns diameter öppen och hindrar sidorna från att vikas ojämnt när det komprimeras.

Ett alternativ till förbindelser med ringar för denna typ av applikation är vårt Flexi-sortiment.

Komma igång med BFM®-flexibla anslutningar

Kontakta oss för hjälp med frågor du har om användning av ringar på BFM®.

Vi hjälper till att arbeta igenom vad du vill uppnå och hur BFM®-förbindelserna kan förbättra din anläggning.

Kontakta oss

Övriga ämnen

Copyright © 2024 BFM® Global and TernTec AB

BFM® Fitting is a trademark of BFM Global Ltd.