TernTec AB är auktoriserad distributör för BFM® Global i Sverige

Inga resultat hittades.

Fördelar med BFM®

Innan BFM®

Efter BFM®

100% läckagefritt
video icon

BFMs patenterade teknik att ansluta vibrerande rör gör er tillverkning renare, säkrare och effektivare:

Renare

 • 100% tätt, eliminerar läckage och damm
 • Ingen produkt-uppbyggnad vilket ger en bättre hygien vid livsmedelsproduktion
 • Enkla att rengöra även vid CIP


Sätter nya standarder:

Med traditionella anslutningar med slangklämma läcker pulvret ut och det byggs också upp mellan rörets yttersida och den flexibla anslutningen, produkt fastnar där och kommer att kontamineras om det inte regelbudet tas bort och rengörs. BFM's system tätar inifrån så att de är 100% förseglade, läckage och dammfria. Det finns inga fickor för ansamling av er produkt.


Säkrare

 • Förbättrad prestanda under tryck och vakuum
 • Monteras fölr hand - Inga verktyg krävs = reducerad hälso- och säkerhetsrisk
 • Genomskinliga kompensatorer gör att du kan se produkten transporteras 

 

BFM har skapat en ny standard

Traditionella slangklämme-system klarar inte att hålla övertryck och explosioner inne i systemet. Med BFM's lösning elimineras läckage då BFM-kompensatorn sluter tätt inifrån. Under tryck pressas de flexibla snäppringarna utåt mot spigotens insida vilket förstärker förseglingen.

 Mer effektiv

 • De mer flexibla, robusta materialen i BFM kompensatorer, förlänger dess operativa livslängd avsevärt
 • Snäpp-in-passformen gör det mycket enkelt att sätta den på plats
 • Standardiserade BFM-storlekar förenklar lagerhållning
   

Sätter nya standarder

Mätning av "slangar" med ögonmått och produktvariationer med de traditionella systemen gör installationen ofta svår och onödigt krånglig. Med BFM sker byten snabbt och kan utföras på mindre än 40 sekunder så långa och kostsamma avbrott hör till det förflutna.

BFM's storlekar tillverkas i standardlängder och diametrar, vilket innebär att du kan standardisera er fabrik, dessutom kan du ha färre reservdelar på hyllan.

BFM's system förenklar & förbättrar fabriker över hela världen:

Övriga ämnen

Copyright © 2024 BFM® Global and TernTec AB

BFM® Fitting is a trademark of BFM Global Ltd.