TernTec AB är auktoriserad distributör för BFM® Global i Sverige

Inga resultat hittades.

Metalldektektorer

Metalldetektor-applikationer kan vara en utmanande miljö för traditionella slangklämmesystem

BFM-systemet erbjuder seeflex produkten (i PolyUretan) lämpliga för metalldetektor-applikationer. BFM ger också utmärkt synlighet för produkten som passerar genom detektorn. Traditionella slangklämsystem har ofta problem eftersom stål inte kan vara i närheten av detektorenheten.

 

Eftersom BFM-kompensatorerna är flexibla är de enkla att pressa ihop och mata genom metalldetektorn - inga styva och besvärliga rör (liner).

Denna flexibilitet, i kombination med det enkla snäpp-i-systemet, gör att BFM's kompensatorer också är snabba och enkla att ta bort och byta ut från metalldetektorn vid rengöring.

Om du har vakuum i ditt system kan alla BFM-kompensatorer förses med antikollapsringar i plast för att hålla kompensatorn öppen genom detektorn.

Utöver dessa funktioner är BFM's system också 100% dammtätt, vilket eliminerar föroreningar och läckage.

 

BFM® systemet har framgångsrikt integrerats med en mängd olika metalldetektorer:

Kontakta oss för mer information om en lämplig kompensatorlösning för användning med metalldektektorer


Övriga ämnen

Copyright © 2024 BFM® Global and TernTec AB

BFM® Fitting is a trademark of BFM Global Ltd.