TernTec AB är auktoriserad distributör för BFM® Global i Sverige

Inga resultat hittades.

Ofta förekommande frågor

Ja. Seeflex 040AS har antistatiska egenskaper för att säkerställa att statisk elektricitet inte byggs upp genom produktflöde (friktion). Iordningställa av anslutande rör krävs för att avleda eventuell elektricitet genom systemet.

Mera info

LM4 (100% polyester) har en ytresistens på 109 Ohm

Mera info

Ja, Seeflex 040AS är FDA och USDA kompatibel, och har 3A certifikat.

Mera info

Det rekommenderas inte. Det är bättre att minska Installationsgapet (IG) till <2m och använda Seeflex 040AS (antistatisk).

Mera info

Om kontakten med etanolen är permanent är Seeflex 040E inte lämplig. Om det är sporadisk och låg temperatur bör du inte ha några problem. Du kan behöva köra några tester på materialet för att kontrollera lämpligheten eftersom det beror på tid och temperatur i kontakt med lösningsmedlet i applikationen. Kontakta oss gärna för att diskutera detta ytterligare.

Mera info

Vi har många Seeflex 040E som löper genom ett antal modeller av metalldetektorer runt om i världen utan problem. Metalldetektorer har ett fält där det inte får finnas någon metall som kan störa noggrannheten, du behöver bara se till att spigotsen är placerade utanför detta fält (dvs. svetsade till röret både ovanför och under metalldetektorn). BFM-Seeflex går sedan rakt igenom metalldetektorn. Osannolkt men något enstaka fall har felaktigt resultat vistats med Seelfex 040E, då kan Seelfex 040AS med lägre ytresistane användas istället. Metaldetektorns specifikationer berättar ofta för vilket ohm-motstånd materialets yta måste ha,  kontrollera att de överensstämmer i metalldetektorns manual samt BFM seeflex spcifikationerna.

Mera info

Mellan 3 och 9 är pH i allmänhet acceptabelt, och utanför detta är det i hög grad beroende av koncentration, applicering och tid av kontinuerlig kontakt. Det är viktigt att komma ihåg att pH-skalan i sig inte specifikt hjälper till att bestämma materialets motstånd - pH-skalan ger en indikation på styrkan, men produkttyp, koncentrationer och temperaturer är mycket viktigare. Vår Teflex alternativ är utmärkt för användning av syror eller alkalier. Detta är ettr PTFE-material som kan användas på de flesta produkter och upp till mycket höga temperaturer. Det är bäst att dubbelkontrollera med oss om det finns några problem med materialkompatibilitet.

Mera info

Ja - BFM Mörkläggningsbeklädnad placeras utanför själva kompensatorn som en socka och stänger ute allt ljus.

Mera info

Seeflex 040E är väldigt slittålig och har använts med Socker, kristalliserad laktos, aggregat etc. Vid extrema situationer kan de installeras med ett flödeskorrigeringssystem som ett ytterligare sätt att förbättra systemet och undvika onödig nötning.

Mera info

Detta beror lite på vad tvättmedlet innehåller. I allmänhet fungerar Seeflex 040E bra. Det finns ofta natriumkarbonat eller natriumsalt som kan bryta ned Seelfex under en längre period, då kan andra material som Teflex övervägas. 
Unilever i Nya Zeeland använder BFM-seeflex  vid tvättmedelsproduktion utan problem.

Mera info

Ja - LM4 fungerar bra med kaustisksoda/Natriumhydroxid i koncentrationer upp till 5%.

Mera info

Teflex fungerar med vibrationer, så länge rörelsen inte är för stor eller för snabb - 10 mm är ok.

Mera info

Motståndskraften i kompensatorernas material mot kemikalier är mycket beroende av kemikaliens koncentration, processen och hur systemet underhålls (rengörs). LM4 är 100% polyester vävt tyg så dess förmåga med kemikalier är begränsade. Seeflex 040E har en bättre kemikalieresistens men också begränsat med många kemikalier - det är viktigt att känna till koncentrationerna och applikationen. Teflex (PTFE) är detnoptimala kompensatorn för användning med kemikalier eftersom det är mycket resistent mot kemikalier.

Mera info

Seeflex 040E kan användas utomhus. Förlängd exponering av UV (direkt sol) kan att få Seeflex 040E att bli lite gulaktig, men produkten tappar ingen styrka och behåller sin integritet.

Mera info

Seeflex-kompensatorer används med kaffe i ett stort antal anläggningar runt om i världen. Det är ingen skillnad när det gäller seeflex livslängd jämfört med någon annan applikation, det beror mer på förhållandena. Det har inte varit någon påverkan med oljor från kaffe.

Mera info

Ja, även fast fett kan fläcka Seeflec 040E, och kan orsaka att det blir gulaktiga fläckar så kommer materialet inte att bli påverkas. 

Mera info

Det beror på vilket typ av olja. Vissa oljor är vädligt aggresiva och skulle försämra polyuretanen och tätning mot spigot kan också påverkas negativt av vissa oljor.

Mera info

En Seeflex 040E med stöd-ringar kommer att vara mer motståndskraftig mot vakuum än Flexi. Du kan också använda TR för extra motstånd. Försök att hålla kompensatornså kort som möjligt och korta mellanrum mellan ringarna.

Mera info

Ja -LM3 & LM4 är perfekt för den här applikationen eftersom den klarar kyla ned till -70 grader C . Vi rekommenderar dock en separat FM1 -andning/filter-påse installerad någon annanstans i systemet för att hantera andning/luftning. Med andra ord, även om LM3 & LM4 är luftgenomsläpplig måste den fungera som en kompensator, annars kan den bli igensatt.

Mera info

Ja, Seeflex 040E används av många företag runt om i världen som regelbundet använder kväve för skyddsfyllning.

Det bör dock noteras att vi inte har genomfört gasläckagetestning enligt en specificerad branschläckagestandard. Vi har slutfört luftläckagetest (en 600 mm kompensator höll ett lägre vakuum i mer än 10 minuter).

BFM är inte certifierad eller rekommenderad för gastätning för säkerhet eller verksamhetskritiska applikationer.

Mera info

Ja, även om BFM-kompensatorerna är utformade för att ge 100% tätning vid pulverapplikationer, så kan det ibland läcka ut vätskor. Seeflex 040E fungerar mycket bra och används i ett antal vätske-applikationer, även om det ibland kan förekomma mindre läckage (droppar). Vätskans sammansättning måste också kontrolleras för att säkerställa kompatibilitet med Seeflex-materialet.

Mera info

Ja, natriumsulfat har ett pH på 7 och fungerar utan anmärkning i Seeflex 040E.

Mera info

100mm: 100 mbar - 150mm: 70 mbar - 200mm: 60 mbar - 250mm: 60 mbar - 300mm: 20 mbar

Mera info

BFM-kompensatorn vid längre längder är känsligare för tryck och vakuum. Kompensatorer med större diameter blir också mindre styva i snäpp-i-ringen och det finns en möjlighet att de stora diametrarna med långa längder kan orsaka problem genom att de trycks eller sugs ur sitt fäste.

Mera info

Det minsta avståndet (IG=InstallationsGap) du kan ha mellan två BFM-spigots är 65 mm för en 80 mm lång BFM-kompensator. Observera att detta gap kanske inte är lämpligt för kompensatorer som ofta byts ut eller för dem med mer än bara en liten vibrationsrörelse. Ta dig också tid att läsa monteringsanvisningarna för våra BFM-spigots.

Mera info

För standard Seeflex 040E-kontakter från 700 mm till 1000 mm i diameter gäller en maximal längd på 500 mm. För kompensatorer från 1050 mm upp till maximalt 1 650 mm i diameter gäller en maximal längd på 200 mm. Under vissa omständigheter (och beroende på applikation) kan det finnas möjlighet att få lite längre längd, isåfall kontakta oss för mer information. Se vår Quick ref. limitations summary här för mer information.

Mera info

Vi har ersatt vår hörtrycks-Camlon-produkt med Seeflex 060ES produkt som BFM utvcklat för ännu bättre prestanda.

Mera info

Alla spigots är 2mm tjocka. Referera till guiden - konformad Spigots guide för mer information

Mera info

1 000 mm är det längsta vi kan tillverka en Seeflex 040AS med ringar. Detta är en tillverkningsbegränsning på grund av 040AS-material. Se vår SAMMANFATTNING AV BFM'S STORLEKAR & BEGRÄNSNINGAR för mer information.

Mera info

BFM Spigots finns endast i standardtjocklek: 100 mm Dia är 1,5 mm tjocka, alla andra diametrar är 2 mm. 100 mm spigot är dimensionerade för att passa standardrör som mäts externt, alla andra spigot-diametrar mäts invändigt för att anpassa mot standardrör med nominellt hål.

Mera info

Längden för FM1 andningspåse är max 1 meter, den kortaste längden är 100 mm.

Mera info

Ja - Den maximala diametern som finns tillgänglig för en TR(Tool release) kompensator är 650mm. Vi refererar till Sammanfattning av BFM's storlekar & begränsningar för mer information. 

Mera info

Nej - BFM® -spigots tillverkas endast i steg om 50 mm. Montera BFM-spigotten genom att korrigera/kona anslutande rör för att passa standardstorlekarna.

Mera info

Kortaste längd för en kompensator med stöd-ring är 150 mm. Om den är kortare hindrar ringen dig från att kunna installera flexibeln i spigoten.

Mera info

Ja-det finns två alternativ för höga temperaturer:
- Teflex NP (lufttät) som klarar 300ºC kontinuerligt och temporärt upp till 320ºC.
- Teflex (andningsbar), klarar 260ºC  kontinuerligt och temporärt upp till 280ºC. (Vävt material)

Mera info

Seeflex 040E håller för ett kontinuerligt driftstryck på 345 millibar vid en standard längd (upp till 200 mm lång). vid längre kompensatorer rekommenderar vi att du använder en rostfri stödring eller 060ES som klarar 1,3 bar. Kontakta oss för mer information.

Mera info

Minsta längden för Flexi-jordad (Flexi-Earthed) kompensator är 250mm.

Mera info

Luftgenomsläppligheten som anges på våra specifikationer testas av materialtillverkaren. Det är mängden luft som passerar genom materialet vid ett visst tryck. 125Pa är ett standardtesttryck. Huruvida en produkt (pulver/vätska) kommer att passera genom materialet beror på produkten, partikelstorlek och tryck.

Mera info

1650 mm är den största diametern och 100 mm är den minsta.

Mera info

Nej - den maximala arbetstemperaturen är 85ºC. Materialet som används för att göra Flexi är lättare och använder en annan tillverkningsprocess än 040E/020E. Metallspiralen ökar också temperaturpåverkan.

Mera info

Den inre finishen är 0,8 Ra mikrometer.

Mera info

Den övre gränsen som rekommenderas för Seeflex 060ES är 1,3 bar, även om den har testats med stor marginal utöver detta.

OBS: Denna siffra är från tester som utförts på en kompensator-diameter på 250 mm i diameter 200 mm lång och vid rumstemperatur. Anslutningsdiameter, längd och arbetstemperatur påverkar det maximala arbetstrycket. Vänligen se vår guide för driftstryck.

Mera info

Det rekommenderas inte. Det är bättre att minska Installationsgapet (IG) till <2m och använda Seeflex 040AS (antistatisk).

Mera info

Max för ringar i rostfritt stål (SS) är 500 mm, för plastringar kan vi göra diameter upp till 1000 mm. Se vår SAMMANFATTNING AV BFM'S STORLEKAR & BEGRÄNSNINGAR för mer information.

Mera info

För en 150 mm kompensator  är det minsta avståndet 75 mm, för alla andra längder är det 100 mm. En 250 mm kompensatorlängd kan också ha två ringar som är 75 mm in från spigots (och därför 100 mm från varandra).

Ringar på längre längder rekommenderas att placeras jämnt med 100 mm mellanrum eller mer.

Mera info

Den maximala längden för Seeflex 060ES -kompensatorer är 1000 mm. För koniska kompensatorer är den maximala längden vi rekommenderar 800 mm - kontakta oss för eventuella önskemål på detta eftersom vi kan hjälpa till beroende på applikationen.

Mera info

Nej - tyvärr fungerar inte stöd-ringar på koniska förbindelser.

Mera info

Ja - du kan beställa koniska Seeflex 060ES upp till 800 mm längd. Om du har krav på något över denna längd i en kona, vänligen kontakta oss först eftersom vi kanske kan hjälpa dig, men det finns vissa tillverkningsbegränsningar för detta material.

Mera info

Ja - du kan beställa koniska Seeflex 060ES upp till 800 mm längd. Om du har krav på något över denna längd i en kona, vänligen kontakta oss först eftersom vi kanske kan hjälpa dig, men det finns vissa tillverkningsbegränsningar för detta material.

Mera info

BFM-kompensatorn vid längre längder är känsligare för tryck och vakuum. Kompensatorer med större diameter blir också mindre styva i snäpp-i-ringen och det finns en möjlighet att de stora diametrarna med långa längder kan orsaka problem genom att de trycks eller sugs ur sitt fäste.

Mera info

Ja - Alla av våra standard kompensatorers utbud finns tillgängliga som TR versioner.

Mera info

För standard Seeflex 040E-kontakter från 700 mm till 1000 mm i diameter gäller en maximal längd på 500 mm. För kompensatorer från 1050 mm upp till maximalt 1 650 mm i diameter gäller en maximal längd på 200 mm. Under vissa omständigheter (och beroende på applikation) kan det finnas möjlighet att få lite längre längd, isåfall kontakta oss för mer information. Se vår Quick ref. limitations summary här för mer information.

Mera info

Seeflex 040E, Seeflex 040AS, LM4, LM3 och TEFLEX kan alla levereras med stöd-ringar. Seeflex 020E kan levereras på specifik begäran, men Seeflex 060ES -kompensatorer, Kevlar- och Blackout -beklädnad kan inte levereras med stöd-ringar.

Mera info

BFM-kompensatorer finns i många branschgodkända material och i ett stort antal storlekar. Det mesta av BFMs-standardomfång är 3A-godkänt och överensstämmer med FDA-, EC- och Atex-reglerna. Seeflex 040E används i de flesta applikationer, men det finns också en tunn version och andra applikationsspecifika material. BFM-kompensator kan också tillverkas med stödringar av rostfritt stål, konformade och många storlekar som passar. Kontakta oss för mer information om vilken kontakt som passar dig.

Mera info

FDA certifierar inte produkter om de inte tillverkas och exporteras från USA. Vi är dock FDA -kompatibla - det är inte möjligt att få 3A -certifiering utan FDA -certifikat. I huvudsak är FDA en referensorganisation som fastställer och klassificerar ämnen som är kompatibla för livsmedel och farmaceutisk användning. Se detta dokument för mer information: www.fda.gov/downloads/ForConsumers/ConsumerUpdates/UCM143301.pdf

Mera info

Ja - Den maximala diametern som finns tillgänglig för en TR(Tool release) kompensator är 650mm. Vi refererar till Sammanfattning av BFM's storlekar & begränsningar för mer information. 

Mera info

Minsta längden för Flexi-jordad (Flexi-Earthed) kompensator är 250mm.

Mera info

Luftgenomsläppligheten som anges på våra specifikationer testas av materialtillverkaren. Det är mängden luft som passerar genom materialet vid ett visst tryck. 125Pa är ett standardtesttryck. Huruvida en produkt (pulver/vätska) kommer att passera genom materialet beror på produkten, partikelstorlek och tryck.

Mera info

1650 mm är den största diametern och 100 mm är den minsta.

Mera info

När du installerar BFM-kompensatorn måste du svetsa på spigotar så att rätt installationsgapet (IG) har ett korrekt avstond för längden på den flexibla BFM-förbindningen. Längden beror sedan på hur mycket utrymme som är tillgängligt för installationen och om det finns rörelse och isåfall hur mycket rörelse. Ändarna på BFM-spigot kan kapas upp med upp till 40 mm vilket möjliggör flexibilitet för att skapa rätt IG när du installerar. I de flesta applikationer är den bästa längden att välja en standard (lager) artikel, 100 mm - 300 mm lång. Om det finns rörelse (t.ex. en sikt) eller en förskjuten (ej i linje) installation, är det alltid bättre att ha en längre längd - i regel bör den flexibla kompensatorlängden inte va kortare än 1,5 x diametern i dessa applikationer. IG måste justeras för att möjliggöra rörelse med förskjutna och oscillerande installationer. BFM-kalkylator finns för att hjälpa till att räkna ut korrekt IG - kontakta Terntec för mer information. Du kan också kolla in "Få den perfekta passformen".

Mera info

Ja, även om BFM-kompensatorerna är utformade för att ge 100% tätning vid pulverapplikationer, så kan det ibland läcka ut vätskor. Seeflex 040E fungerar mycket bra och används i ett antal vätske-applikationer, även om det ibland kan förekomma mindre läckage (droppar). Vätskans sammansättning måste också kontrolleras för att säkerställa kompatibilitet med Seeflex-materialet.

Mera info

Minsta längd för Flexi- och Flexi-Light-kompensatorerna är 200 mm . Flexi-Earthed har en något längre minimilängd på 250 mm.

Mera info

Nej, det är inte möjligt att tillverka en BFM-kompensator i silikon mm.

Mera info

Ja - dessa öglor är utformade för att underlätta installationen från ena sidan.

Mera info

Den maximala längden för Seeflex 060ES -kompensatorer är 1000 mm. För koniska kompensatorer är den maximala längden vi rekommenderar 800 mm - kontakta oss för eventuella önskemål på detta eftersom vi kan hjälpa till beroende på applikationen.

Mera info

Max för ringar i rostfritt stål (SS) är 500 mm, för plastringar kan vi göra diameter upp till 1000 mm. Se vår SAMMANFATTNING AV BFM'S STORLEKAR & BEGRÄNSNINGAR för mer information.

Mera info

Seeflex 040E är väldigt slittålig och har använts med Socker, kristalliserad laktos, aggregat etc. Vid extrema situationer kan de installeras med ett flödeskorrigeringssystem som ett ytterligare sätt att förbättra systemet och undvika onödig nötning.

Mera info

Det minsta avståndet (IG=InstallationsGap) du kan ha mellan två BFM-spigots är 65 mm för en 80 mm lång BFM-kompensator. Observera att detta gap kanske inte är lämpligt för kompensatorer som ofta byts ut eller för dem med mer än bara en liten vibrationsrörelse. Ta dig också tid att läsa monteringsanvisningarna för våra BFM-spigots.

Mera info

Vi har för närvarande testat ett enda pneumatiskt övervakningssystem på spigots upp till Ø350mm. För spigots av Ø400 mm och större rekommenderar vi att du installerar ytterligare sensorer.

Mera info

Teflex fungerar med vibrationer, så länge rörelsen inte är för stor eller för snabb - 10 mm är ok.

Mera info

Seeflex 040E kan användas utomhus. Förlängd exponering av UV (direkt sol) kan att få Seeflex 040E att bli lite gulaktig, men produkten tappar ingen styrka och behåller sin integritet.

Mera info

Nej - BFM® -spigots tillverkas endast i steg om 50 mm. Montera BFM-spigotten genom att korrigera/kona anslutande rör för att passa standardstorlekarna.

Mera info

Fyrkantig - till - runda - övergångar uppnås enkelt-se exempel på anpassningar nedan:

Mera info

BFM®-spigots finns i ett antal exakta storlekar, vilket eliminerar osäkerhet hos tidigare rör-diametrar och säkerställer en perfekt passform med BFM-kompensatorn. Du väljer spigoten som matchar din rörstorlek.

Mera info

Det är möjligt, dock behöver Morris-kopplingar en rak längd motsvarande 1 1/2 gånger kopplingslängden, så det måste finnas tillräckligt med utrymme för detta. Du kan behöva kapa en del av spigot-änden men spara en del för att få tillräcklig spännyta.

Mera info

När du installerar BFM-kompensatorn måste du svetsa på spigotar så att rätt installationsgapet (IG) har ett korrekt avstond för längden på den flexibla BFM-förbindningen. Längden beror sedan på hur mycket utrymme som är tillgängligt för installationen och om det finns rörelse och isåfall hur mycket rörelse. Ändarna på BFM-spigot kan kapas upp med upp till 40 mm vilket möjliggör flexibilitet för att skapa rätt IG när du installerar. I de flesta applikationer är den bästa längden att välja en standard (lager) artikel, 100 mm - 300 mm lång. Om det finns rörelse (t.ex. en sikt) eller en förskjuten (ej i linje) installation, är det alltid bättre att ha en längre längd - i regel bör den flexibla kompensatorlängden inte va kortare än 1,5 x diametern i dessa applikationer. IG måste justeras för att möjliggöra rörelse med förskjutna och oscillerande installationer. BFM-kalkylator finns för att hjälpa till att räkna ut korrekt IG - kontakta Terntec för mer information. Du kan också kolla in "Få den perfekta passformen".

Mera info

Ja - dessa öglor är utformade för att underlätta installationen från ena sidan.

Mera info

Eftersom spigoten i rostfritt stål inte går att svetsas direkt på aluminium, måste en annan teknik användas, till exempel att svetsa en fläns på spigoten och sedan fästa den med bult eller nit på aluminiumröret eller använda en Morris/Jacob -koppling för att fästa den på befintligt aluminiumrör.

Mera info

Mellan 3 och 9 är pH i allmänhet acceptabelt, och utanför detta är det i hög grad beroende av koncentration, applicering och tid av kontinuerlig kontakt. Det är viktigt att komma ihåg att pH-skalan i sig inte specifikt hjälper till att bestämma materialets motstånd - pH-skalan ger en indikation på styrkan, men produkttyp, koncentrationer och temperaturer är mycket viktigare. Vår Teflex alternativ är utmärkt för användning av syror eller alkalier. Detta är ettr PTFE-material som kan användas på de flesta produkter och upp till mycket höga temperaturer. Det är bäst att dubbelkontrollera med oss om det finns några problem med materialkompatibilitet.

Mera info

Ja - LM4 fungerar bra med kaustisksoda/Natriumhydroxid i koncentrationer upp till 5%.

Mera info

Motståndskraften i kompensatorernas material mot kemikalier är mycket beroende av kemikaliens koncentration, processen och hur systemet underhålls (rengörs). LM4 är 100% polyester vävt tyg så dess förmåga med kemikalier är begränsade. Seeflex 040E har en bättre kemikalieresistens men också begränsat med många kemikalier - det är viktigt att känna till koncentrationerna och applikationen. Teflex (PTFE) är detnoptimala kompensatorn för användning med kemikalier eftersom det är mycket resistent mot kemikalier.

Mera info

Även om det finns potential för CIP-kemikalier att tryckas in emellan spigot och kompensator under CIP, så är BFM-systemet fortfarande överlägsen alla andra typer av flexibla rör-förbindelser i denna situation. Vi rekommenderar alltid att BFM-kompensatorn tas bort och torkas av efter CIP-processen för att säkerställa inga kvarvarande rester av kemikalier.

Mera info

Det finns flera anledningar till att Seeflex 040E kan få en gulaktig färg. Det kan bero på användning med kemikalier, oljor, fetter eller exponering för UV-ljus. I de flesta av dessa fall är detta enbart färgning av Seeflex-materialet, men det förlorar ingen styrka eller integritet. Kontakta oss om du upplever några problem. Om du använder en CIP-lösning (rengöring) måste du helt enkelt se till att du avlägsnar alla kemikalier noggrant från BFM-spigot och kompensator innan du startar om. Om det finns något basiskt frätande eller syra kvar på kompensatorn, fläckas den gul med tiden.

Mera info

Minsta längd för Flexi- och Flexi-Light-kompensatorerna är 200 mm . Flexi-Earthed har en något längre minimilängd på 250 mm.

Mera info

Ja, natriumsulfat har ett pH på 7 och fungerar utan anmärkning i Seeflex 040E.

Mera info

Om kontakten med etanolen är permanent är Seeflex 040E inte lämplig. Om det är sporadisk och låg temperatur bör du inte ha några problem. Du kan behöva köra några tester på materialet för att kontrollera lämpligheten eftersom det beror på tid och temperatur i kontakt med lösningsmedlet i applikationen. Kontakta oss gärna för att diskutera detta ytterligare.

Mera info

Detta beror lite på vad tvättmedlet innehåller. I allmänhet fungerar Seeflex 040E bra. Det finns ofta natriumkarbonat eller natriumsalt som kan bryta ned Seelfex under en längre period, då kan andra material som Teflex övervägas. 
Unilever i Nya Zeeland använder BFM-seeflex  vid tvättmedelsproduktion utan problem.

Mera info

Ja det är den. Seeflex 040E överensstämmer med förordningarna (EG) 10/2011, 1935/2004 och 2023/2006 för material och artiklar avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Mera info

Ja det är det. Seeflex 040E uppfyller följande föreskrifter: FDA CFR 177.1680 och 177.2600, USDA och 3A.

Mera info

Ja. LM3 är tillverkad av ren polypropylen och fungerar bra vid mycket låga temperaturer. Vi har också andra material som för närvarande fungerar i applikationer med låg temperatur och de är fortfarande flexibla.

Mera info

Seeflex-kompensatorer används med kaffe i ett stort antal anläggningar runt om i världen. Det är ingen skillnad när det gäller seeflex livslängd jämfört med någon annan applikation, det beror mer på förhållandena. Det har inte varit någon påverkan med oljor från kaffe.

Mera info

Ja, även fast fett kan fläcka Seeflec 040E, och kan orsaka att det blir gulaktiga fläckar så kommer materialet inte att bli påverkas. 

Mera info

Det beror på vilket typ av olja. Vissa oljor är vädligt aggresiva och skulle försämra polyuretanen och tätning mot spigot kan också påverkas negativt av vissa oljor.

Mera info

FDA certifierar inte produkter om de inte tillverkas och exporteras från USA. Vi är dock FDA -kompatibla - det är inte möjligt att få 3A -certifiering utan FDA -certifikat. I huvudsak är FDA en referensorganisation som fastställer och klassificerar ämnen som är kompatibla för livsmedel och farmaceutisk användning. Se detta dokument för mer information: www.fda.gov/downloads/ForConsumers/ConsumerUpdates/UCM143301.pdf

Mera info

Ja -LM3 & LM4 är perfekt för den här applikationen eftersom den klarar kyla ned till -70 grader C . Vi rekommenderar dock en separat FM1 -andning/filter-påse installerad någon annanstans i systemet för att hantera andning/luftning. Med andra ord, även om LM3 & LM4 är luftgenomsläpplig måste den fungera som en kompensator, annars kan den bli igensatt.

Mera info

Ja, Seeflex 040E används av många företag runt om i världen som regelbundet använder kväve för skyddsfyllning.

Det bör dock noteras att vi inte har genomfört gasläckagetestning enligt en specificerad branschläckagestandard. Vi har slutfört luftläckagetest (en 600 mm kompensator höll ett lägre vakuum i mer än 10 minuter).

BFM är inte certifierad eller rekommenderad för gastätning för säkerhet eller verksamhetskritiska applikationer.

Mera info

3A och FDA är nära sammankopplade; 3A är en certifieringsprocess som innehåller tre hörnstenar:

1. FDA -godkända produkter

2. Kund - efterlevnad från behov

3. Leverantör - överensstämmelse genom förfarande och spårbarhet För att få ett 3A -certifikat måste ett företag bevisa för en oberoende bedömare att deras produkt finns på FDA -godkända ämneslista och att våra tillverkningsanläggningar, förfaranden och upphandlingar uppfyller strikta standarder.

BFM-kompensatorn uppfyller designkriterierna för hygien och säkerhet. Det finns också ett stort antal andra administrativa och spårbarhetskrav som måste uppfyllas, vilket gör överensstämmelse med 3A till en mycket bättre indikator på vår kvalitet.

3A -certifikaten bevisar vår FDA -överensstämmelse. FDA intygar inte specifikt produkter om de inte tillverkas och exporteras från USA. I huvudsak är FDA en referensorganisation som fastställer och klassificerar ämnen som är kompatibla för livsmedel och läkemedel.

Mera info

Seeflex 040E är väldigt slittålig och har använts med Socker, kristalliserad laktos, aggregat etc. Vid extrema situationer kan de installeras med ett flödeskorrigeringssystem som ett ytterligare sätt att förbättra systemet och undvika onödig nötning.

Mera info

Ja - BFM Mörkläggningsbeklädnad placeras utanför själva kompensatorn som en socka och stänger ute allt ljus.

Mera info

Ja - Alla av våra standard kompensatorers utbud finns tillgängliga som TR versioner.

Mera info

Nej, vi producerar endast kompensatorer av dessa material, inte lock.

Mera info

Seeflex 040E kan användas utomhus. Förlängd exponering av UV (direkt sol) kan att få Seeflex 040E att bli lite gulaktig, men produkten tappar ingen styrka och behåller sin integritet.

Mera info

Seeflex 040E, Seeflex 040AS, LM4, LM3 och TEFLEX kan alla levereras med stöd-ringar. Seeflex 020E kan levereras på specifik begäran, men Seeflex 060ES -kompensatorer, Kevlar- och Blackout -beklädnad kan inte levereras med stöd-ringar.

Mera info

Ja. LM3 är tillverkad av ren polypropylen och fungerar bra vid mycket låga temperaturer. Vi har också andra material som för närvarande fungerar i applikationer med låg temperatur och de är fortfarande flexibla.

Mera info

Alla spigots är 2mm tjocka. Referera till guiden - konformad Spigots guide för mer information

Mera info

Det är 50 mm från Kanten av snäpp-i-kudden till Flexi-trådens början.

Mera info

Ja, även fast fett kan fläcka Seeflec 040E, och kan orsaka att det blir gulaktiga fläckar så kommer materialet inte att bli påverkas. 

Mera info

LM4 (100% polyester) har en ytresistens på 109 Ohm

Mera info

Ja-det finns två alternativ för höga temperaturer:
- Teflex NP (lufttät) som klarar 300ºC kontinuerligt och temporärt upp till 320ºC.
- Teflex (andningsbar), klarar 260ºC  kontinuerligt och temporärt upp till 280ºC. (Vävt material)

Mera info

Luftgenomsläppligheten som anges på våra specifikationer testas av materialtillverkaren. Det är mängden luft som passerar genom materialet vid ett visst tryck. 125Pa är ett standardtesttryck. Huruvida en produkt (pulver/vätska) kommer att passera genom materialet beror på produkten, partikelstorlek och tryck.

Mera info

Nej - den maximala arbetstemperaturen är 85ºC. Materialet som används för att göra Flexi är lättare och använder en annan tillverkningsprocess än 040E/020E. Metallspiralen ökar också temperaturpåverkan.

Mera info

Det finns flera anledningar till att Seeflex 040E kan få en gulaktig färg. Det kan bero på användning med kemikalier, oljor, fetter eller exponering för UV-ljus. I de flesta av dessa fall är detta enbart färgning av Seeflex-materialet, men det förlorar ingen styrka eller integritet. Kontakta oss om du upplever några problem. Om du använder en CIP-lösning (rengöring) måste du helt enkelt se till att du avlägsnar alla kemikalier noggrant från BFM-spigot och kompensator innan du startar om. Om det finns något basiskt frätande eller syra kvar på kompensatorn, fläckas den gul med tiden.

Mera info

Ja, du kan definitivt återanvända dem - vanligtvis användas de tills de börjar visa slitage.

Mera info

BFM tillverkar spigots i rostfritt 304L SS och 316L SS. De finns också i C22 Hastelloy.

Mera info

Ja - Seeflex 040E är ett av de starkaste flexibla materialen som finns på marknaden med nötnings- och slitmotstånd i alla riktningar. Denna extra styrka i jämförelse med andra material betyder att den inte behöver vara lika tjock, samtidigt som den är starkare och ger större flexibilitet.

Mera info

Metallringen som används som fastsättningsringar i Kevlar / Blackout beklädnader är 6 mm dia i 304G rostfritt stål med en draghållfasthet på cirka 800MPa.

Mera info

Nej-BFM Global Ltd intygar att de vid tillverkningen av våra produkter inte avsiktligt använder några av dessa ämnena och det är inte förutsett att de kan produceras: Bisfenol-A (BPA) Bis (2-etylhexi) ftalat ( DEPH) Dibutylftalat (DBP) Benzylbutylftalat (BBP). Se vår Seeflex säkerhetsdeklaration för mer information.

Mera info

Nej, det är inte möjligt att tillverka en BFM-kompensator i silikon mm.

Mera info

Om kontakten med etanolen är permanent är Seeflex 040E inte lämplig. Om det är sporadisk och låg temperatur bör du inte ha några problem. Du kan behöva köra några tester på materialet för att kontrollera lämpligheten eftersom det beror på tid och temperatur i kontakt med lösningsmedlet i applikationen. Kontakta oss gärna för att diskutera detta ytterligare.

Mera info

Seeflex 040E är ett syntetiskt organiskt material som innehåller ämnen som härrör från talgkällor. Våra leverantörer har försäkrat oss om att villkoren som krävs vid tillverkningen av denna talgderivatprodukt överensstämmer med de minimikrav som beskrivs nedan för bearbetning av fetter som anges i bilaga XIII, kapitel XI i EU: s förordning 142/2011/EG, och anmärkningarna för vägledning EMA/410/01 Rev 3. Dessutom är denna talgderivatprodukt kompatibel med USA: s livsmedels- och läkemedelsmyndighets föreskrifter om användning av förbjudna nötkreaturmaterial i livsmedel (21 CFR § 189.5) och kosmetika (21CFR § 700.27) , eftersom förbjudna nötkreaturmaterial inte inkluderar talgderivat.

Mera info

Vi har många Seeflex 040E som löper genom ett antal modeller av metalldetektorer runt om i världen utan problem. Metalldetektorer har ett fält där det inte får finnas någon metall som kan störa noggrannheten, du behöver bara se till att spigotsen är placerade utanför detta fält (dvs. svetsade till röret både ovanför och under metalldetektorn). BFM-Seeflex går sedan rakt igenom metalldetektorn. Osannolkt men något enstaka fall har felaktigt resultat vistats med Seelfex 040E, då kan Seelfex 040AS med lägre ytresistane användas istället. Metaldetektorns specifikationer berättar ofta för vilket ohm-motstånd materialets yta måste ha,  kontrollera att de överensstämmer i metalldetektorns manual samt BFM seeflex spcifikationerna.

Mera info

Seeflex 040E är väldigt slittålig och har använts med Socker, kristalliserad laktos, aggregat etc. Vid extrema situationer kan de installeras med ett flödeskorrigeringssystem som ett ytterligare sätt att förbättra systemet och undvika onödig nötning.

Mera info

Detta beror lite på vad tvättmedlet innehåller. I allmänhet fungerar Seeflex 040E bra. Det finns ofta natriumkarbonat eller natriumsalt som kan bryta ned Seelfex under en längre period, då kan andra material som Teflex övervägas. 
Unilever i Nya Zeeland använder BFM-seeflex  vid tvättmedelsproduktion utan problem.

Mera info

Det beror på vilket typ av olja. Vissa oljor är vädligt aggresiva och skulle försämra polyuretanen och tätning mot spigot kan också påverkas negativt av vissa oljor.

Mera info

Ja, du kan definitivt återanvända dem - vanligtvis användas de tills de börjar visa slitage.

Mera info

Även om du kan tvätta FM1 -andningspåse, rekommenderas det inte. insidan har en hårdare temp-behandlad yta där damm inte fastnar utan faller tillbaks och det hjälper till att hålla filtret effektivt - tvätt kommer att försämra det och göra det mindre effektivt varje gång det tvättas. Den bästa metoden är att blåsa igenom det med  luft (i omvänd riktning och inte för nära), använda ett vakuum eller skaka/borsta damm från andningspåsen.

Mera info

Även om det finns potential för CIP-kemikalier att tryckas in emellan spigot och kompensator under CIP, så är BFM-systemet fortfarande överlägsen alla andra typer av flexibla rör-förbindelser i denna situation. Vi rekommenderar alltid att BFM-kompensatorn tas bort och torkas av efter CIP-processen för att säkerställa inga kvarvarande rester av kemikalier.

Mera info

Ja - Både CIP och handtvätt är möjligt. Vi hänvisar till våra rengörings rekomendationer för Seeflex och vävda kompensatorer

Mera info

Det finns flera anledningar till att Seeflex 040E kan få en gulaktig färg. Det kan bero på användning med kemikalier, oljor, fetter eller exponering för UV-ljus. I de flesta av dessa fall är detta enbart färgning av Seeflex-materialet, men det förlorar ingen styrka eller integritet. Kontakta oss om du upplever några problem. Om du använder en CIP-lösning (rengöring) måste du helt enkelt se till att du avlägsnar alla kemikalier noggrant från BFM-spigot och kompensator innan du startar om. Om det finns något basiskt frätande eller syra kvar på kompensatorn, fläckas den gul med tiden.

Mera info

Ja - du kan ha plastringar med 040AS (upp till en diameter av högst 1000 mm ).

Mera info

Seeflex 040E, Seeflex 040AS, LM4, LM3 och TEFLEX kan alla levereras med stöd-ringar. Seeflex 020E kan levereras på specifik begäran, men Seeflex 060ES -kompensatorer, Kevlar- och Blackout -beklädnad kan inte levereras med stöd-ringar.

Mera info

Nej - Seeflex 060ES finns inte med stödringar

Mera info

1 000 mm är det längsta vi kan tillverka en Seeflex 040AS med ringar. Detta är en tillverkningsbegränsning på grund av 040AS-material. Se vår SAMMANFATTNING AV BFM'S STORLEKAR & BEGRÄNSNINGAR för mer information.

Mera info

Kortaste längd för en kompensator med stöd-ring är 150 mm. Om den är kortare hindrar ringen dig från att kunna installera flexibeln i spigoten.

Mera info

Seeflex 040E håller för ett kontinuerligt driftstryck på 345 millibar vid en standard längd (upp till 200 mm lång). vid längre kompensatorer rekommenderar vi att du använder en rostfri stödring eller 060ES som klarar 1,3 bar. Kontakta oss för mer information.

Mera info

Metallringen som används som fastsättningsringar i Kevlar / Blackout beklädnader är 6 mm dia i 304G rostfritt stål med en draghållfasthet på cirka 800MPa.

Mera info

Även om vi har testat TR -versionen av BFM Seeflex under vakuum till över 0,8 bar vakuum, skulle vi inte rekommendera en Seeflex för så mycket vakuum (se dokumentet ”BFM Begränsningar: Undertryck”). Beroende på kompensatorns längd och typen av vakuum (dvs kommer det att vara gradvis ökning, är det kontinuerligt, är det plötsligt och/eller enstaka) kan det vara möjligt att sätta in stödringar i kompensatorn. Längden är det mest kritiska elementet eftersom  väggarna kan sugas in ytterligare, vilket potentiellt placerar dem i produktflödet och ökar sannolik nötning. Om det är ett alternativ att ha en icke-transparent kontakt, är LM4-kontakten ett bra alternativ. Eftersom det är ett vävt tyg suger LM4 in uteluften som filtreras genom materialet.

Mera info

Max för ringar i rostfritt stål (SS) är 500 mm, för plastringar kan vi göra diameter upp till 1000 mm. Se vår SAMMANFATTNING AV BFM'S STORLEKAR & BEGRÄNSNINGAR för mer information.

Mera info

För en 150 mm kompensator  är det minsta avståndet 75 mm, för alla andra längder är det 100 mm. En 250 mm kompensatorlängd kan också ha två ringar som är 75 mm in från spigots (och därför 100 mm från varandra).

Ringar på längre längder rekommenderas att placeras jämnt med 100 mm mellanrum eller mer.

Mera info

Nej - tyvärr fungerar inte stöd-ringar på koniska förbindelser.

Mera info

För vakuum är det bästa sättet att hålla kompensatorn "öppen" genom att använda metall-ringar (Detta är vanligtvis endast möjligt med kompensatorer längre än100 mm). Se dokumentet ‘BFM Begränsningar: Undertryck’ för mer information. Ett annat alternativ är att använda våra vävda förbindelser, till exempel LM3 eller LM4 som "andas" och filtrerar luft i systemet. Se dokumentet ‘BFM Begränsningar: Undertryck’

Mera info

Vi har för närvarande testat ett enda pneumatiskt övervakningssystem på spigots upp till Ø350mm. För spigots av Ø400 mm och större rekommenderar vi att du installerar ytterligare sensorer.

Mera info

Standard Seeflex 040AS-kompensatorer upp till maximalt 650 mm diameter är Atex-kompatibla - det finns maximala längdrestriktioner beroende på vilka zoner och processer som är inblandade. Se följande dokument för mer information: BFM® Declaration of Compliance - ATEX

Mera info

Seeflex 040E har testats och certifierats av IBExU som Atex -kompatibelt för alla dammzoner. Se ‘BFM® Declaration of Compliance - ATEX’ för mer information. En kopia av testrapporterna finns på begäran.

Mera info

Trycksensorerna som används i det pneumatiska övervakningssystemet är tillverkade av SMC och är CE -certifierade.

Mera info

Ja. Seeflex 040AS har antistatiska egenskaper för att säkerställa att statisk elektricitet inte byggs upp genom produktflöde (friktion). Iordningställa av anslutande rör krävs för att avleda eventuell elektricitet genom systemet.

Mera info

Trycksensorerna som används i det pneumatiska övervakningssystemet är tillverkade av SMC och är CE -certifierade.

Mera info

Ja det är det. Seeflex 040E uppfyller följande föreskrifter: FDA CFR 177.1680 och 177.2600, USDA och 3A.

Mera info

FDA certifierar inte produkter om de inte tillverkas och exporteras från USA. Vi är dock FDA -kompatibla - det är inte möjligt att få 3A -certifiering utan FDA -certifikat. I huvudsak är FDA en referensorganisation som fastställer och klassificerar ämnen som är kompatibla för livsmedel och farmaceutisk användning. Se detta dokument för mer information: www.fda.gov/downloads/ForConsumers/ConsumerUpdates/UCM143301.pdf

Mera info

Nej, så vitt vi vet använder BFMs materialleverantörer inte något av följande i materialet av Seeflex 040E, 040A eller 020E som vi använder för produktion av våra Seeflex kompensatorer:

Bisfenol-A (BPA)
Bis (2-etylhexi) ftalat (DEPH)
Dibutylftalat (DBP)
Bensylbutylftalat (BBP) eller andra ftalater
Cyanursyra
Latex
Melamin
Nonylfenoler
Oleamide
Silikon


Se Seeflex Materials Safety Declaration för mer information.

Mera info

Standard Seeflex 040AS-kompensatorer upp till maximalt 650 mm diameter är Atex-kompatibla - det finns maximala längdrestriktioner beroende på vilka zoner och processer som är inblandade. Se följande dokument för mer information: BFM® Declaration of Compliance - ATEX

Mera info

Seeflex 040E har testats och certifierats av IBExU som Atex -kompatibelt för alla dammzoner. Se ‘BFM® Declaration of Compliance - ATEX’ för mer information. En kopia av testrapporterna finns på begäran.

Mera info

3A och FDA är nära sammankopplade; 3A är en certifieringsprocess som innehåller tre hörnstenar:

1. FDA -godkända produkter

2. Kund - efterlevnad från behov

3. Leverantör - överensstämmelse genom förfarande och spårbarhet För att få ett 3A -certifikat måste ett företag bevisa för en oberoende bedömare att deras produkt finns på FDA -godkända ämneslista och att våra tillverkningsanläggningar, förfaranden och upphandlingar uppfyller strikta standarder.

BFM-kompensatorn uppfyller designkriterierna för hygien och säkerhet. Det finns också ett stort antal andra administrativa och spårbarhetskrav som måste uppfyllas, vilket gör överensstämmelse med 3A till en mycket bättre indikator på vår kvalitet.

3A -certifikaten bevisar vår FDA -överensstämmelse. FDA intygar inte specifikt produkter om de inte tillverkas och exporteras från USA. I huvudsak är FDA en referensorganisation som fastställer och klassificerar ämnen som är kompatibla för livsmedel och läkemedel.

Mera info

Ja, Seeflex 040AS är FDA och USDA kompatibel, och har 3A certifikat.

Mera info

Nej-BFM Global Ltd intygar att de vid tillverkningen av våra produkter inte avsiktligt använder några av dessa ämnena och det är inte förutsett att de kan produceras: Bisfenol-A (BPA) Bis (2-etylhexi) ftalat ( DEPH) Dibutylftalat (DBP) Benzylbutylftalat (BBP). Se vår Seeflex säkerhetsdeklaration för mer information.

Mera info

Ja - BFM Global har godkänts som Halal-certifierad tillverkare. Se vårt godkännande här.

Mera info

Ja - vi har testat BFM-kompensatorerna oberoende genom IBExU -institutet i Tyskland. Vi har testat flera gånger för att omfatta olika produkter och storlekar - se detta dokument för mer information: BFM-överensstämmelseförklaring - ATEX. Kopior av de faktiska rapporterna finns tillgängliga vid förfrågan

Mera info

EN779 -klassificeringarna är en standard för ventilationsfilter. Dessa är intagsfilter på byggnad, på sjukhus och liknande. Filterpåsar är tillverkade av ett dammfiltermedium, som testas och specificeras annorlunda. Av denna anledning kan vi inte rapportera om en orelaterad klassificering. För en grov jämförelse är FM1 dock 97% effektiv vid 3 mikron, eller F7. Om luftflödet eller trycket är lågt ökar effektiviteten. Detta beror sedan på ytarea, partikelstorlek och produkttyp etc.

Mera info

Seeflex 040E är ett syntetiskt organiskt material som innehåller ämnen som härrör från talgkällor. Våra leverantörer har försäkrat oss om att villkoren som krävs vid tillverkningen av denna talgderivatprodukt överensstämmer med de minimikrav som beskrivs nedan för bearbetning av fetter som anges i bilaga XIII, kapitel XI i EU: s förordning 142/2011/EG, och anmärkningarna för vägledning EMA/410/01 Rev 3. Dessutom är denna talgderivatprodukt kompatibel med USA: s livsmedels- och läkemedelsmyndighets föreskrifter om användning av förbjudna nötkreaturmaterial i livsmedel (21 CFR § 189.5) och kosmetika (21CFR § 700.27) , eftersom förbjudna nötkreaturmaterial inte inkluderar talgderivat.

Mera info

Ja det är den. Seeflex 040E överensstämmer med förordningarna (EG) 10/2011, 1935/2004 och 2023/2006 för material och artiklar avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Mera info

Ja - Alla av våra standard kompensatorers utbud finns tillgängliga som TR versioner.

Mera info

Ja - Den maximala diametern som finns tillgänglig för en TR(Tool release) kompensator är 650mm. Vi refererar till Sammanfattning av BFM's storlekar & begränsningar för mer information. 

Mera info

Även om vi har testat TR -versionen av BFM Seeflex under vakuum till över 0,8 bar vakuum, skulle vi inte rekommendera en Seeflex för så mycket vakuum (se dokumentet ”BFM Begränsningar: Undertryck”). Beroende på kompensatorns längd och typen av vakuum (dvs kommer det att vara gradvis ökning, är det kontinuerligt, är det plötsligt och/eller enstaka) kan det vara möjligt att sätta in stödringar i kompensatorn. Längden är det mest kritiska elementet eftersom  väggarna kan sugas in ytterligare, vilket potentiellt placerar dem i produktflödet och ökar sannolik nötning. Om det är ett alternativ att ha en icke-transparent kontakt, är LM4-kontakten ett bra alternativ. Eftersom det är ett vävt tyg suger LM4 in uteluften som filtreras genom materialet.

Mera info

Vi har ersatt vår hörtrycks-Camlon-produkt med Seeflex 060ES produkt som BFM utvcklat för ännu bättre prestanda.

Mera info

Det maximala kontinuerliga arbetstrycket vi rekommenderar för Teflex NP är 200 millibar och snabba tryckökningar till 350 millibar. Teflex NP rekommenderas inte för användning vid undertryck/vakuum.

Mera info

Seeflex 040E håller för ett kontinuerligt driftstryck på 345 millibar vid en standard längd (upp till 200 mm lång). vid längre kompensatorer rekommenderar vi att du använder en rostfri stödring eller 060ES som klarar 1,3 bar. Kontakta oss för mer information.

Mera info

Den övre gränsen som rekommenderas för Seeflex 060ES är 1,3 bar, även om den har testats med stor marginal utöver detta.

OBS: Denna siffra är från tester som utförts på en kompensator-diameter på 250 mm i diameter 200 mm lång och vid rumstemperatur. Anslutningsdiameter, längd och arbetstemperatur påverkar det maximala arbetstrycket. Vänligen se vår guide för driftstryck.

Mera info

BFM-kompensatorn vid längre längder är känsligare för tryck och vakuum. Kompensatorer med större diameter blir också mindre styva i snäpp-i-ringen och det finns en möjlighet att de stora diametrarna med långa längder kan orsaka problem genom att de trycks eller sugs ur sitt fäste.

Mera info

Ja - vår FM1 -andningspåse används när du har ett kärl att fylla och luft behöver ventileras. LM4- eller LM3 -kompensatorer kan också användas om du behöver en BFM® -kompensator med luftgenomströmning, ofta på grund av tryck. LM3 andas mer luft än LM4, men kan också läcka produkt. Detta beror på tryck, produkt, applikation och förhållanden.

FM1 -filter- / andningspåsar finns i längder från 100 mm till 1 meter.

Mera info

Ja - vår FM1 -andningspåse används när du har ett kärl att fylla och luft behöver ventileras. LM4- eller LM3 -kompensatorer kan också användas om du behöver en BFM® -kompensator med luftgenomströmning, ofta på grund av tryck. LM3 andas mer luft än LM4, men kan också läcka produkt. Detta beror på tryck, produkt, applikation och förhållanden.

FM1 -filter- / andningspåsar finns i längder från 100 mm till 1 meter.

Mera info

För vakuum är det bästa sättet att hålla kompensatorn "öppen" genom att använda metall-ringar (Detta är vanligtvis endast möjligt med kompensatorer längre än100 mm). Se dokumentet ‘BFM Begränsningar: Undertryck’ för mer information. Ett annat alternativ är att använda våra vävda förbindelser, till exempel LM3 eller LM4 som "andas" och filtrerar luft i systemet. Se dokumentet ‘BFM Begränsningar: Undertryck’

Mera info

100mm: 100 mbar - 150mm: 70 mbar - 200mm: 60 mbar - 250mm: 60 mbar - 300mm: 20 mbar

Mera info

BFM-kompensatorn vid längre längder är känsligare för tryck och vakuum. Kompensatorer med större diameter blir också mindre styva i snäpp-i-ringen och det finns en möjlighet att de stora diametrarna med långa längder kan orsaka problem genom att de trycks eller sugs ur sitt fäste.

Mera info

Det maximala kontinuerliga arbetstrycket vi rekommenderar för Teflex NP är 200 millibar och snabba tryckökningar till 350 millibar. Teflex NP rekommenderas inte för användning vid undertryck/vakuum.

Mera info

Nej - Seeflex 060ES finns inte med stödringar

Mera info

En Seeflex 040E med stöd-ringar kommer att vara mer motståndskraftig mot vakuum än Flexi. Du kan också använda TR för extra motstånd. Försök att hålla kompensatornså kort som möjligt och korta mellanrum mellan ringarna.

Mera info

Även om vi har testat TR -versionen av BFM Seeflex under vakuum till över 0,8 bar vakuum, skulle vi inte rekommendera en Seeflex för så mycket vakuum (se dokumentet ”BFM Begränsningar: Undertryck”). Beroende på kompensatorns längd och typen av vakuum (dvs kommer det att vara gradvis ökning, är det kontinuerligt, är det plötsligt och/eller enstaka) kan det vara möjligt att sätta in stödringar i kompensatorn. Längden är det mest kritiska elementet eftersom  väggarna kan sugas in ytterligare, vilket potentiellt placerar dem i produktflödet och ökar sannolik nötning. Om det är ett alternativ att ha en icke-transparent kontakt, är LM4-kontakten ett bra alternativ. Eftersom det är ett vävt tyg suger LM4 in uteluften som filtreras genom materialet.

Mera info

Copyright © 2024 BFM® Global and TernTec AB

BFM® Fitting is a trademark of BFM Global Ltd.