TernTec AB är auktoriserad distributör för BFM® Global i Sverige

Inga resultat hittades.

Flödeskorrektion

Vissa pulver kan vara enormt aggressiva när de passerar genom BFM-kompensatorn och orsakar alltför stort slitage.  Det finns också fall där pulverflödet kommer från en vinkel, vilket orsakar nötning på kompensatorns insida där flödet träffar sidan.

För att undvika detta problem kan ni omdirigera produktens flöde något, genom en ”flödeskorrigeringsring” för att undvika direktkontakt med insidan så mycket som möjligt.

Vi rekommenderar tre standard-metoder för att uppnå flödeskorrigering, se nedan:

Metod 1: Större diameter av BFM spigoten jämfört med produktröret

Gör BFM-spigotens diameter vid inloppet större än röret som matar in produkten så att den faller igenom utan att komma i kontakt med kompensatorns sidor.

Denna metod är särskilt lämpad för produktflöden med låg hastighet / gravitationsflöde.

 

 

 

Metod 2: Produktflödesröret går delvis genom inuti kompensatorns

Sätt i en flödeskorrigeringsring som sträcker sig förbi spigoen ned i kompensatoren för att säkerställa minimal kontakt frånprodukten.  Passar till produktflöde med låg hastighet / gravitationsflöde.

Viktigt: Du behöver säkerställa avståndet mellan flödeskorrigeringsringen och kanten på spigotten (dimension A nedan) är tillräckligt stor för att möjliggöra byte av kontaktdon.

Metod 3: Flödesringen avslutas före "Snäpp-ringen"

Att sätta in en flödeskorrigeringsring på insidan av inloppet BFM®-spigot som slutar innan kompensatorns snäppin-ring,  hjälper till att rikta pulverflödet inåt och bort från kompensatorns vägg.

Det här är lämpligt för alla diametrar och påverkar inte byte av kompensatorer.  Perfekt för höghastighetsflöde.

 

Flödeskorrigering exempel

Videon nedan visar hur en flödeskorrigeringsring (med metod 2 ovan) säkerställer att produkten - i detta fall kaffebönor - hålls borta från kompensatorns väggar:

 

Hjälp med flödeskorrigering

 Den perfekta lösningen för flödeskorrigering beror på ett antal faktorer, inklusive kompensatorns längd och diameter, er produkt som transporteras inuti, flödeshastighet och samt produktions- / rengöringscykler.

Kontakta Terntec AB för att diskutera den bästa lösningen för din specifika applikation och krav.

Övriga ämnen

Copyright © 2024 BFM® Global and TernTec AB

BFM® Fitting is a trademark of BFM Global Ltd.