TernTec AB är auktoriserad distributör för BFM® Global i Sverige

Inga resultat hittades.

BFM® rengöringsinformation

Håll era BFM® rena.

BFM® -kompensatorn gör det enkelt med renhållning i produktionen - att hålla BFM® -kompensatorerna rena är också lätt & smidigt.

BFM-kompensatorn är motståndskraftigt och överträffar många jämförbara alternativ, även om de naturligtvis kommer att slitas med tiden. Regelbundet underhåll ger dig optimal livslängden på kompensatorn.

Du kan rengöra de lufttäta kompensatorerna  (t.ex. Seeflex 040E) och de vävda (t.ex. LM3) med några enkla tekniker, som beskrivs i rengöringsguiden.

Notera: om du använder BFM® -kompensatorer under CIP är det fortfarande viktigt att ta bort och torka av både kompensatorn och spigotten efter varje rengöringscykel för att säkerställa att det inte finns några rester kvar.


Copyright © 2024 BFM® Global and TernTec AB

BFM® Fitting is a trademark of BFM Global Ltd.