TernTec AB är auktoriserad distributör för BFM® Global i Sverige

Inga resultat hittades.

Mineral-industrin

Kortare stillestånd

"Slangklämme-förbindelsererna på våra gamla kanvas-våg-hopper brukade blockeras regelbundet av pulveransamling vilket innebar att vi var tvungna att stoppa produktionen medan vi redde ut det. BFM® har helt löst problemet och vi har inte haft något produktionstopp sedan vi började använda dem. Fabriken är också mycket säkrare och renare. "

Fabriks chef,
Storbritannien Betongprodukter Tillverkare

Ta reda på mer

Längre livslängd

"Gips är mycket fintkornigt och tar sig in överallt. Det är svårt att beålla, särskilt när det finns hål i de flexibla förbindelserna! BFM® -kompensatorn tätar inuti spigoten så att flexibeln inte kan nötas mot de vassa kanterna. Den håller längre och bäst av allt är att den inte läcker en massa damm. ”

Verkstadsingenjör,
Storbritannien Gips Tillverkare

Ta reda på mer

Perfekt tätning

”Vi är mycket nöjda med resultatet av att montera BFM® -kompensatorerna på sikten. Den (BFM® -kompensatorn) ger perfekt tätning vilket är viktigt för en säker och hygienisk arbetsmiljö och naturligtvis har vi tyckt att det är mycket användarvänligt att installera och byta. ”

Pulver Kimya,
Anläggningsingenjör

Ta reda på mer

Mineralers slipande och frätande egenskaper ger en utmanande produktionsmiljö, snabb förslitning, läckage från ofta återkommande slitage kan leda till ökad stillestånd och produktionsförlust.

BFM har den perfekta lösningen:

Improved hygiene

Förbättrad hygien: Trasiga förbindningar och läckage elimineras eftersom den flexibla BFM-kompensatorn tätas inifrån och ger en mycket renare produktionsmiljö.

Health & Safety

Hälsa & Säkerhet: Enkel installation med snabbkoppling innebär inget behov av verktyg vid byte, det säkerställer en mycket säkrare  arbetsmiljö.

Explosion resistant

Explosionsbeständig: BFM-systemet tätar bättre under tryck. Fulltestad och ATEX-certifierad för användning i potentiellt explosiva dammområden, vilket säkerställer H&S efterlevnad.

reduced downtime

Minskad stilleståndstid: Att eliminera ansamling och läckage innebär mindre behov av underhåll. BFM skapar betydande tidsbesparingar vid rengöring och byten.

Standardisering: Många kompensatorer och material kan minskas drastiskt vilket innebär enklare lagerhantering och logisik.

easy installation

Enkel installation: Enkelheten av den smidiga, flexibla BFM-kompensatorn gör att de är snabba och enkla att byta ut av vem som helst.

 


Övriga ämnen

Copyright © 2024 BFM® Global and TernTec AB

BFM® Fitting is a trademark of BFM Global Ltd.