TernTec AB är auktoriserad distributör för BFM® Global i Sverige

Inga resultat hittades.

Kompensatorer för Rörelse & Siktar

Du hittar inget bättre för oscillerande, roterande eller vibrerande utrustning än BFM's produkter!

Dess unika patenterade snäpp-i-system tätar 100% varje gång. Inget mer produktläckage eller uppbyggnad av produkt.

Sikt används till många olika produkter, allt från torrt matpulver till mineraler & sten, läkemedel till flytande choklad. Siktens rörelse kräver en flexibel anslutning (kompensator) till o från sikten då den har en rörelse för att sikta produkten.

Det vanligaste problemet med siktar är att det inte sluter tätt runt den flexibla anslutningen vilket leder till produktförlust och allvarliga hygienproblem. Siktens rörelse kan enkelt lossa traditionella kläm- och slangklämme-anslutningar, vilket orsakar fickor och läckage.

BFM® -kompensatorn klarar kraven hos sikt-applikationer:

100% förseglad: Inget dammläckage, ingen produktförlust och ingen kontaminering av arbetsmiljön eller produkt.

Enkel installation: Den enkla snäpp-i-lösningen av den flexibla kompensatorn gör det enkelt och snabbt att byta.

Explosionsbeständig: Eliminering av damm kombinerat med de antistatiska egenskaperna hos BFM's hjälper till att eliminera risken för en sekundär explosion.

Högre tryck- och rörelsetolerans: BFM snäpps på plats och tätar inifrån vilket innebär att den tål tryck och dragkrafter (svängningar eller vibrationer) mycket bättre än traditionella slangklämmessystem.

Minskad stilleståndstid: Snabb och effektiv rengöring mellan produktkörningar ökar tillgängligheten av er utrustning avsevärt.

Certifiering: BFM's kompensatorer är 3A-godkända och överensstämmer med FDA-, EC- och ATEX-reglerna.

Oscillerande Siktar (svängningar i en roterande rörelse)

Oscillerande siktar, som Allgaier, GKM och Rotex, har en kraftig rörelse från vänster till höger samt upp och ner. För att möjliggöra tillräcklig flexibilitet för att ta upp siktdäckens oscillerande rörelse behöver de flexibla förbindelserna vanligtvis vara längre än den vanliga standarden på 100 eller 200 mm.

Tumregeln är: anslutningslängden är lika med diametern x 1,5.
Men vi rekommenderar att ni kontaktar oss för hjälp att beräkna korrekta mått för bästa möjliga installation.

För att hålla produktsortimentet så standard som möjligt, rekommenderar vi att du håller dig till dessa längder om det är möjligt.

Vibrerande Siktar (snabba skakningar från sida till sida)

Vibrationssiktar, såsom VAV och Sweco, har en mycket mindre rörelse jämfört med en oscillerande sikt, antingen i sidled eller upp och ner.

Dessa siktar har en högre frekvens, därav termen vibrerande.

Det innebär att dimensionering och beräkning av installationsgap (IG) är lättare att beräkna för dessa typer av siktar.

För mer information om beräkning av rätt installationsgap (IG) och kompensator-längd, se guiden "Få perfekt passform".

 

Saker som påverkar kompensatorns livscykel

Det finns ett antal variabler som påverkar livscykeln för alla anslutningar till en sikt (oavsett om det är BFM eller en konventionell typ), såsom:

  • Driftens omfattning och varaktighet
  • Nötning från produktflöde
  • Ytterligare stress från kemiska produkter (ex. syra, frätande)
  • Extrema temperaturer
  • Installationshöjd ( ju rakare/linjär desto mindre slitage uppstår)
  • Anslutningens diameter (med större diameter klarar den vanligtvis kompressionen bättre än en mindre diameter).
  • Undertryck - det finns ofta ett litet vakuum i systemet för att hjälpa produkten att lämna sikten smidigt. Detta vakuum kan suga in vägarna på den flexibla anslutningen något inuti och orsaka ytterligare veck med potentiell risk att förkorta operativa livstiden. Om det är möjligt bör pneumatisk sugning undvikas i samband med stark oscillerande rörelse.

Viktigt:

  • För att få en optimal passform för BFM's kompensatorer är det viktigt att skapa rätt installationsgap (IG). Områdena där materialet veckas om gapet är för litet ökar och kommer att  nötas mer. För hjälp med att beräkna rätt installationsgap kan du ladda ner BFM® Installation Gap Calculator här eller Terntec.
  • Att byta eller skifta kompensatorerna regelbundet hjälper till att sprida belastningen och förlänger därför livslängden på BFM's kompensatorer.
  • Det är också viktigt att installera kompensatorerna med den "vertikala sömmen" i rät vinkel mot spigoten för att undvika att vrida kompensatorn. Se "Enkel installationsguide".

 

Övriga ämnen

Copyright © 2024 BFM® Global and TernTec AB

BFM® Fitting is a trademark of BFM Global Ltd.