TernTec AB är auktoriserad distributör för BFM® Global i Sverige

Inga resultat hittades.

BFM® Hjälper till att hålla rent

Absolut inget pulverläckage

”Från den dag jag först slog på vår utrustning med en BFM®-kompensator installerad blev jag förvånad. Det fanns inget sandmoln och absolut noll pulverläckage. Våra anställda arbetar nu i en säkrare miljö och arbetskostnaderna har sänkts eftersom det inte längre finns behov av frekvent städning. ”

Jeff Goodell, direktör för faciliteter och underhåll, AMEDICA

Ta reda på mer

100% Förseglat System
video icon

Den otroliga tätningen på BFM® -kopplingssystemet innebär att det inte finns något läckage även under tryck. Faktum är att ju mer tryck som appliceras, desto bättre tätning. Klicka på videon ovan för att se hur BFM® kan jämföras med vanliga kläm-/slangklämmor.

Förbättrad hygien

”BFM® är en så enkel idé som leder till verklig nytta i vår anläggning. Det är omöjligt att montera BFM® -kompensatorn felaktigt och det finns ingen ansamling av produkt i fickor, så vägningsproblem är ett minne blott och sparar oss en liten förmögenhet. De är också 100% dammtäta vilket minskar våra städkostnader. ”

Underhållschef,
Multinationellt brittiskt bageri

Ta reda på mer

BFM's kompensatorer håller era produktionsutrymmen rena, skapar en bättre arbetsmiljö och dessutom sparar tid & pengar.

Därför är BFM® renare...

De är 100% täta, inget mer läckage av damm

Traditionella förbindningar med slangklämmor på utsidan är svåra att få att passa på rören, veck skapas och produkt läcker ut, särskilt vid tryck i systemet. Eftersom BFM-kompensatorerna tätar inifrån finns det ingen möjlighet för pulver/damm att läcka ut, och till skillnad från traditionella slangklämmor tätar de bara bättre under tryck. Inget mer läckage, inget damm släpps ut i fabriken och ingen tidskrävande städning.

Ingen produktuppbyggnad i fickor vilket resulterar i bättre hygien.

Traditionella slangklämmor skapar fickor mellan rörets ytterkant och insidan av rör-stosen där produkt ansamlas och skapar en hygienisk risk. Med BFM-systemet sitter rör-förbindelsen inuti röret och spänner ut mot BFM-spigotens passform så det inte finns möjlighet för produkt att ansamlas. Utan produktansamling finns ingen ingen risk för kontaminering.

Se hur BFM® har hjälpt företag att få renare produktioner.

Tyson Foods sänkte sina kostnader för renhållning med 90%

En av världens största företag för processat kycklingkött, Tyson Foods Inc. hade stora läckage och tidskrävande slangklämmor som behövde tas bort, rengöras och bytas var 17: e timme.

Läs mer här...

Finkornigt pulver vid batteritillverkning slutade läcka ut efter BFM® Installerats

Litiumpulver som används i uppladdningsbara litiumbatterier är extremt finkornigt (10 mikron) där tillverkaren hade problem då det läckte ut i produktionsområdet.

Läs mer här...

Damm från pulverfärg eliminerad

"Pulver Kimya" är ett ledande färgpulver-lackeringsföretag baserat i Turkiet.  Pulver läckte regelbundet ut i fabriksmiljön, och de befintliga flexibla slangar med slangklämmor var ett rörigt system och komplicerat att byta.

Läs mer här...

BFM® Spolas lätt ur varför de är lämpliga för CIP-rengöring

BFM-Kompensatorns överlägsna tätning innebär att ni kan köra er CIP-rengöring med BFM på plats utan att det blir något läckage - se videon nedan.

Not: Vi rekommenderar att avlägsna kompensatorn efter CIP och  torka av eventuella rengöringsrester från passformen och insidan av spigotsen.

Klicka här för mer information angående rengöring av BFMs kompensatorer

Copyright © 2023 BFM® Global and TernTec AB

BFM® Fitting is a trademark of BFM Global Ltd.